Blog - Zdravé Oči

Kontaktné šošovky v závislosti na veku

Výrobcovia kontaktných šošoviek niezavádzajú žiadna veková ohraničenia počas ich používania. Ako u detí, tak aj u dospelých je však potrebné zachovať rozvahu a obozretnosť pri ich nosení. Nie je tiež povedané, že počas plynúcich rokov budeme stále používať ten istý typ kontaktných šošoviek. Mnoho mladých užívateľov uvádza pocity únavy očí, u ľudí v strednom veku rastie počet dioptrií na čítanie, a u starších ľudí sa môže rozvinúť skupina chorôb typu: syndrómu suchého oka, glaukómu a zákalov.

Najmladší používatelia kontaktných šošoviek

Výmena okuliarov za kontaktné šošovky prináša so sebou mnoho výhod. Rastie komfort videnia i nosenia, ale tiež často dochádza k zvýšeniu sebavedomia. Napriek tomu, že nosenie okuliarov sa stáva módnym, mnoho detí pociťuje z tohto dôvodu nepohodlie a stud. Nízke sebavedomie, vyvolané nutnosťou používať okuliare, môže mať negatívny vplyv na ich život.

Odhaduje sa, že školáci začínajú nosiť kontaktné šošovky okolo 13-tich rokov. Stáva sa však, že k tomu dochádza aj podstatne skôr, viac menej v 8-mi rokoch. Základným kritériom v týchto prípadoch však nie je vek, ale vyzretosť dieťaťa. Dôležitá je zodpovednosť, prejavujúce sa pri samotnom nosení kontaktných šošoviek, a taktiež pri dodržiavaní zásad hygieny a bezpečnosti. Najmä v začiatkoch používania kontaktných šošoviek, potrebuje dieťa pomoc pri ich vkladanie a vyberanie.

Na koľko je u väčšiny detí používaní kontaktných šošoviek predmetom diskusie, na toľko je to v niektorých prípadoch nevyhnutnosťou. V takýchto prípadoch sa jedná o deti s chybami zraku, ktoré nie sú vhodné na korekciu, alebo ktoré nie je možné korigovať okuliarmi.

Mimo to u osôb starších ako 10 -tich rokov má veľmi vysokú efektivitu ortokorekce, čiže vkladanie liečivých šošoviek na noc, vďaka čomu často dochádza k zastaveniu ďalšieho rozvoja chyby zraku.

Nosenia kontaktných šošoviek v rôznom veku

Nutnosť korekcie kvality videnia sa často objavuje v neskoršom veku. V tom prípade je dobré zvážiť rôzne možnosti zlepšenie zraku. Súčasne je potrebné vziať do úvahy vlastnosti charakterizujúce jednotlivé vekové skupiny:

  1. 20-30 rokov

    Mladí ľudia by si mali nechávať pravidelne kontrolovať zrak, pretože sú ohrození možným výskytom počítačového syndrómu, prejavujúceho sa poruchami videnia a začervenaním očí. Okrem toho dvadsiatnici a tridsiatnici zvyčajne trávia čas veľmi aktívne, a tak im kontaktné šošovky zaisťujú vysoký komfort.

    Mladí častejšie siahajú po farebných šošovkách, dokonca, aj keď nemajú žiadnu zrakovú vadu (tzv. šošovky noľnice - s nulovými dioptriami), a to hlavne pre šošovky avantgardné - pre zvláštne príležitosti.

  2. 40 rokov

    Kontaktné šošovky je možné začať nosiť v každom veku. S pribúdajúcim vekom je však potreba oči častejšie zvlhčovať, pretože majú sklon k vysušovaniu. Súčasné technológie umožňujú používanie kontaktných šošoviek tiež pri korekcii presbyopie, zviazanú s nutnosťou nosenia okuliarov na čítanie.